BAKİ'NİN BİR GAZELİ VE AÇIKLAMASI

Sözlemez küsmüş bize canane söylen söylesin

Neyledim ol yar-ı alişana söylen söylesin

Naz-ıla güftara gelmezse helak eyler beni

Ol cefa vü cevri bi-payana söylen söylesin

Derd-i aşkı gayrıdan sorma ne bilsin çekmeyen

Anı yine aşık-ı nalana söylen söylesin

Harı zahmından neler çektiğimi gülzarda

Bağban- bülbül-i giryana söylen söylesin

Bakiya dil durmasın güftara takad kalmadı

Vaktidir ol husrev-i devrana söylen söylesin

GAZELİN AÇIKLAMASI

Dostlarım! Sevgili bana küsmüş, konuşmuyor. Varın ona söyleyin de iki çift kelam etsin. Sorun bakalım! O şanı yüce sevgiliye ben ne yapmışım, konuşup bildirsin.

Nazlanması devam eder de söze başlamazsa beni helak edecek. Lütfen gidip o cefa ve eziyeti sonsuz olan sevgiliye, yalvarın da bu aşıkıyla barışıp konuşsun.

Aşk derdini başkalarından sormayın. Aşkı çekmeyen onun ne olduğunu ne bilsin? Siz onu yine inleyen aşığa sorun ki, size hepsini bir bir anlatıversin.

Gül bahçesinde diken yaralarından neler çektiğimi oranın bahçıvanı konumundaki inleyen bülbüle söyleyin, maceramı size sayıp döksün.

Ey dostlarım! Baki'nin dil oynatıp söze mecalinin kalmadığını, varın o devran sultanı sevgiliye söyleyin ki, şimdi iki çift söz edip gönlünü almasının tam zamanıdır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !